Студенттерге

ВТ-2, ЭП-2(ПЗ), ГЭС-2 келесі апта практикаға шығады